Untitled Document начало  

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, БОГАТИ, СВОБОДНИ!
НАУЧЕТЕ КАК!

Основни принципи в мрежовия маркетинг


Първо, трябва да имаш голям и разширяващ се пазар.

Защото, дори и да си много добър в производството на грамофонни плочи, това нищо не означава, тъй като пазара се свива с всяка изминала година и ще ти става все по-трудно и по-трудно да продаваш каквото и да било.

Второ, трябва да имаш уникален и консумируем продукт.
Ако нямаш уникален продукт, тогава ще ти трябва специална стратегия за да съхраниш клиентите си. Трябва да предлагаш или по-добра цена, или по-голямо удобство за клиента, за да можеш да продаваш. Но ако продуктът ти е уникален, хората ще идват при тебе за да си го набавят.
Ако твоят продукт не е за консумация, щом веднъж го продадеш, вече си безработен. Успехът в бизнеса изисква постоянно продаване на консумативи. Неща като абонамент за телефонни услуги или Интернет, хранителни добавки, козметика и други продукти, които се свършват и трябва да се купят отново. По този начин ще има повтарящи се комисионни, които ще се плащат много пъти за едно първоначално усилие.

Трето, важно е правилното определяне на времето.
Има тенденции във времето, от които някои хора правят пари, а други хора губят пари. Тези, които правят пари, са на гребена на една голяма тенденция. А тези, които губят пари, не се съобразяват с тенденциите. Как можеш да се появиш на гребена на една голяма тенденция? Трябва да изследваш големите тенденции. В момента най-голямата тенденция е така нареченото “поколение на бума на бебетата”.

Четвърто, трябва да намираш хора, които да вършат повечето неща вместо теб.
Има три ситуации, в които се печелят пари днес:

1. Работиш за някой друг. Тоест, той те наема.

2. Практикуваш свободна професия – инженер, доктор, адвокат или нещо друго.
И при двете ситуации първо отиваш да се образоваш, след което ставаш експерт и разменяш своите познания и умения за нечии пари. Истинският проблем при тази формула е, че когато не разменяш своите способности, ти не получаваш пари. Така че такива хора щат не щат започват да се преуморяват – те работят през цялото време, за да печелят пари. Тяхната най-честа фраза е “Нямам време, прекалено съм зает”. Докато един ден си направят математическите изчисления и разберат, че по този начин няма да стигнат доникъде. Има хора, които се крият и се правят, че това не е проблем. А останалите започват да се образоват за това, което наистина може да им донесе богатство.

3. Развиваш собствен бизнес. В бизнеса обаче, рано или късно осъзнаваш, че ти свършва или времето, или талантът. Не можеш да се справиш с всичко сам. Трябва да наемеш някой друг, за да свършиш повече неща за същото време. Като наемаш други хора, ти ги използваш като лостове за да свършиш повече работа по-бързо. Тоест, ти се възползваш от усилията на другите. Истинското богатство е немислимо, без да намериш начин да използваш лостове, за да постигнеш повече. Богатството се постига или като за тебе работят хора и системи, или като парите ти работят за тебе. Например, ако имаш 5 000 000 долара при 10% годишна лихва, ти получаваш около 40 000 долара на месец. Това ти е пасивен доход. Тоест, ти използваш парите си като лост, за да работят за тебе. Това означава да имаш пари, които да работят за теб.

Но как да спечелиш тези пари, за да почнат те да работят за теб? Като наемеш хора да работят за тебе. Например: вие сте ми работодател. Вие работите 8 часа и аз работя 8 часа. Но внимание, на вас ви се плаща за 16 часа. Тоест, вие вземате част от моята продуктивност като доход за себе си. И по този начин подсилвате своите усилия, защото по този начин ме използвате като лост, защото аз съм ваш работник. Теоретично, колкото повече работници имате които да работят за вас, толкова по-ефективно ще можете да вършите работа. Обаче, имали ли сте някога работници? На пръв поглед да наемеш работници изглежда един много добър вариант за подсилване на усилията. Но всъщност това е много трудно. И причините са прости, защото един наемен работник няма да работи толкова добре като теб, защото това не е неговия бизнес. Така стигаме до следващия принцип.

Пето, всеки работещ в бизнеса трябва да има равни шансове за успех. Само тогава ще имаш истинско подсилване и умножаване на усилията си, а не недоволни и скатаващи се подчинени.

Да кажем, че съм брокер по недвижими имоти и наемам агенти. Един от тях, Стоян, продава една къща и получава своя процент от печалбата. Но защо и аз получавам процент, нали всъщност той я е продал? Защото аз като брокер съм поел рискове, направил съм реклама, обучил съм го, той ползва моя офис. Така, че е справедливо аз като брокер да печеля някакъв процент, когато Стоян осъществи продажба. Но Стоян не е мой наемен работник. Той е мой агент, но той работи за себе си. Изцяло в негов интерес е да прави повече продажби. И това е голямата разлика между агентите и наемните работници.
Ако един брокер иска да направи повече пари какво трябва да направи? Да наеме и обучи повече агенти. Брокерът и агентите печелят еднакво от продажбите. Но този, който умножава усилията си, е брокерът. Защото той има няколко агенти на работа при него. Не работници, а агенти. Но и тук пак има проблем. Брокерът може да има много агенти, но агентите не могат да имат свои агенти. Брокерът има подсилване и умножаване, но не и агентите, което създава конфликт.
И се случва това, от което повечето брокери се ужасяват. Ако аз съм бил много добър при обучението на Стоян, какво ще направи той след известно време? Той ще се откъсне от мен, ще се отдели и ще стане брокер. Това добре ли е за мене като брокер? Не, защото ми се случват две лоши неща. Едното е, че той се откъсва от мене и аз губя доходите си върху неговите продажби. И второто е, че той вече се превръща в мой конкурент.
Кой си е обучил собствената конкуренция? Аз. Стоян знае как да си върши добре работата. Нали аз съм го обучавал. Знае всичките ми добри козове. И между другото, това не става само в бизнеса с недвижими имоти. Във всеки бизнес става. Чували ли сте това: “Аз ще работя при него докато натрупам опит”. Все едно, че човекът казва: “Ще ограбя неговия опит. Ще му открадна занаята и след това ще ги използвам за себе си”.
Ако имате собствен бизнес, колко души сте обучили, които вече не работят за вас? Колко души сте обучили, които са ви конкуренция? Но става и по-зле. Да кажем, че Стоян вече е брокер. Какво ще направи той като брокер? Ще си наеме няколко агенти, нали? Да кажем, един от тези агенти се казва Катя. Тя също след известно време се откъсва и става брокер. И тя става конкуренция не само на Стоян, но и на мене. И се получава, че аз индиректно съм си обучил още конкуренция. Защото аз съм обучил този, който е обучил нея. Тоест, аз си създавам една цяла верига от конкуренти със собствените си усилия. Дали това е един интелигентен начин да си развиваш бизнеса? Абсолютно не.

Какво би станало, ако бяхме направили нещо различно. Нека да кажем, че аз като брокер няма да потискам Стоян и ще се старая той по-бързо да стане брокер. Аз искам той да стане брокер още от първия ден. И тогава, ако аз не покажа на Стоян най-доброто което аз умея, това би било много погрешно от моя страна. Единственият начин, по който мога да запазя един лидер, е като му осигуря същите възможности за растеж и печалба, които имам аз. Ето защо казах, че единствения начин да си подсилиш наистина усилията и да се умножиш, е да създадеш структура, при която всеки човек да има условия за неограничен растеж и печалба. И затова още от първият ден аз тренирам Стоян и му давам най-доброто от себе си. И когато самият той стане брокер, няма да ми е конкурент. Той също получава правото да има агенти, както и аз. И цялата група, която той е създал, ми носи определен процент. Това е справедливо. Защото аз съм поел риска, аз съм го обучил, това е моя офис, реклама и т.н.
Естествено, сега процента който печеля от неговата група, е по-малък, отколкото когато Стоян е бил обикновен агент. Защото той е вече брокер, но все пак някакъв процент идва при мене. Защо аз или вие да работим с агентите на Стоян? Защото това е в общия ни интерес. Колкото повече пари правят агентите на Стоян, толкова повече пари правим и ние. Ето защо аз имам полза и се стремя винаги Стоян да има много продажби. Тоест, аз му помагам да печели по-добре. Защото всички печелят. Стоян печели, агентите печелят и аз печеля.

Някои хора гледайки това си казват: “Това не е ли някоя от онези пирамиди, при която горните хора правят всичките пари, а долните само работят, без да получават пари?” Първо, във връзка с пирамидите. Проблемът не е свързан с формата. Според архитектите това е най-здравата структура в света. Тази форма е много универсална. Това е формата на семейното ви дърво, на правителството и на всяка една организация. Така, че формата на пирамида не е проблем.

Да разгледаме една типична корпорация. На върха е главният изпълнителен директор. Под него е президентът. Дали президентът печели повече от главния изпълнителен директор. Не. А какво ще кажете за президента и вицепрезидента? Вицепрезидентът печели ли повече пари от президента? Не. Какво ще стане, ако вицепрезидентите печелят повече пари от президентите? Пълно объркване. Горният може да каже на долния какво да прави, защото горният има повече власт и повече пари от долния. В типичната корпоративна структура на всеки по-долен етаж има по-малко власт и се печелят по-малко пари. Това се нарича верига на командване. Идеята в тази корпоративна структура е, че хората на върха правят многото пари, а по-надолу не правят никакви пари. Никой във фирмата “Кодак” не получава 25 000 $ повишение на година. Нито един ръководител даже и не би помислил да поиска такова нещо. Но Джордж Фишер, който е главен изпълнителен директор, и за който работят много хора, може да си позволи 25 000 $ повишение. Защо? Защото той използва всичките хора, които работят под него, като лост за умножаване на усилията си. Докато хората под него нямат кого да използват. Може да се каже, че истинското подсилване в случая принадлежи единствено на главния изпълнителен директор.

Но има и друга ситуация, при която на всеки човек се дават същите възможности да печели, както и на главния изпълнителен директор. Структурата, която позволява това, се нарича мрежов маркетинг или МЛМ. Спомняте ли си, че по-горе казахме, че за да постигнете истинско умножаване, трябва да създадете ситуация, при която всеки един има същата възможност за печалба. Именно това става в мрежовия маркетинг. Нека обясним защо това е най-справедливата и честна структура за бизнес.

 
 
© Anhira Networking - Sofia, Bulgaria, Dianabad bl.43 vh.2 ap.18, tel. +359 2 9628277, GSM +359 888 540442

начало